Rodzinne Ogrody Działkowe Morena

Oaza ciszy i spokoju

INFORMACJA "SEGREGACJA ŚMIECI"

Komunikaty

Komunikaty dla działkowców.

informacja o opłatach i terminach ich wnoszenia

INFORMACJA  O WYSOKOŚCI , TERMINACH I ZASADACH REGULOWANIA OPŁAT W ROD MORENA W POTRZANOWIE W ROKU 2018 W oparciu o uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Morena  z dnia ...

Czytaj więcej...

TERMIN 1 KOSZENIA 2018

Termin 1 koszenia do dnia 13.05.2018. Działkowiec, który wykosił swój pas zieleni proszony jest o umieszczenie kartki w skrzynce Zarządu z informacją o skoszonym pasie - nr działki i data koszenia. W ...

Czytaj więcej...

Spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Natura Potrzanowo

 W dniu 21. kwietnia 2018 pod koniec Walnego Zebrania Działkowców odbędzie się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia \"Natura Potrzanowo\" Panem Tomaszem Duczmal , który przedstawi sytuację prawną ...

Czytaj więcej...

Porządek obrad i Regulamin Walnego Zebrania

porządek oBRAD Walnego zebrania Sprawozdawczego ROD MORENA     1.      Otwarcie zebrania. 2.      Wybór Przewodniczącego i P...

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Działkowców 2018

Zarząd ROD Morena w Potrzanowie serdecznie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się  dnia 21. kwietnia 2018 r. w biurze Zarządu w Potrzanowie. Początek obrad:  I termin -...

Czytaj więcej...

Rachunki dla działkowców

Zarząd ROD Morena informuje,że rachunki za  dla działkowców znajdują się w skrzynkach pocztowych.

Czytaj więcej...

INFORMACJA "SEGREGACJA ŚMIECI"

Drodzy Działkowcy Zarząd ROD Morena przypomina o konieczności segregowania śmieci. W przypadku nie przestrzegania tego wymogu działkowcy zostaną obciążeni przez Gminę Skoki dodatkowymi ...

Czytaj więcej...

Informacja dla działkowców o wysokości opłat i terminach ich wnoszenia w roku 2017

  W oparciu o uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Morena  z dnia 22 kwietnia 2017, podaje się do wiadomości  niżej wymienione informacje, z prośbą o bezwzg...

Czytaj więcej...

Historia

Historia ogrodów działkowych Morena.

 • 29.07.1973

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej przy Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu w sprawie akceptacji programu dotyczącego działalności Zakładu zmierzającej do zapewnienia pracownikom możliwości nabycia działek rekreacyjnych na cele wypoczynkowe.

 • 06.02.1975

  Decyzja w sprawie przekazania działki

  Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie przekazania nieruchomości położonej we wsi Potrzanowo, gmina Skoki, pow. Wągrowiec o powierzchni 18,89 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 500/2.

 • 27.02.1975

  Powołanie Komitetu Organizacyjnego

  Uchwałą Rady Zakładowej ZR "Predom-Romet" został powołany Komitet Organizacyjny na czele którego stanął Eugeniusz Liberski.

 • 14.03.1975

  Wpis do rejestru POD.

  Wpis ogrodu do Rejestru Pracowniczych Ogrodów Działkowych do Wojewódzkiego Zarządu POD.

 • 15.03.1977

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczego Ogrodu Działkowego "MORENA", przewodniczącym wybrano Karola Dzieciątkowskiego.

 • 19.04.1986

  Wybranie nowego prezesa

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków POD "MORENA", prezesem zostaje Kazimierz Łukowski, pełniący tę funkcję do maja 2016 r.

 • 01.09.2016

  Nowy prezes

  W następstwie rezygnacji Kazimierza Łukowskiego z funkcji prezesa ,jego obowiązki przejął dotychczasowy vi-ce prezes Józef Marciniak .Od września 2016 oficjalnie został czwartym prezesem ROD Morena 

Zarząd

Skład zarządu ogrodów działkowych Morena.

Józef Marciniak

Józef Marciniak

prezes

Numer działki:

Małgorzata Gubańska

Małgorzata Gubańska

Skarbnik

Numer działki:

Janina Mikołajczak

Janina Mikołajczak

Sekretarz

Numer działki:

Tomasz Stępień

Tomasz Stępień

Członek

Numer działki:

Krzysztof Wolniewicz

Krzysztof Wolniewicz

członek

Numer działki:

Paweł Waraczyński

Paweł Waraczyński

członek

Numer działki:

Skład komisji rewizyjnej.

Hanna Franciszkiewicz

Hanna Franciszkiewicz

Przewodnicząca

Numer działki:

Bernard Teodorczyk

Bernard Teodorczyk

członek

Numer działki:

zastępca

Numer działki:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty działkowe do pobrania.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera