Rodzinne Ogrody Działkowe Morena

Oaza ciszy i spokoju

Dzień Działkowca 2019

Komunikaty

Komunikaty dla działkowców.

Informacja

Zarząd informuje ,że wykorzystał już środki finansowe na wywóz odpadów zielonych na rok 2019.Prosimy o nie składowanie już worków z liśćmi i odpadami zielonymi.W miarę możliwości proszę je kompostowa...

Czytaj więcej...

Nasze nowe inwestycje

W imieniu Zarządu zapraszamy na nasze nowe ławeczki w otoczeniu zieleni.Widownia przy boisku do badmintona.W kolejce do Prezesa przy biurze zarządu.Pod Jarzębiną....

Czytaj więcej...

Nowe zabezpieczenia studzienek drenarskich

W trosce o nasze inwestycje z poprzednich lat zabezpieczyliśmy studzienki na naszym ogrodzie.Proszę również zwrócić uwagę na świeżo odmalowane furtki i bramę zewnętrzną a naszym maszcie znów powiewa ...

Czytaj więcej...

Dzień Działkowca 2019

W imieniu zarządu zapraszamy na dzień działkowca .Jak zawsze będzie Rajd rowerowy i przystanek na lody dla wszystkich naszych dzieci biorących udział w rajdzie. Po powrocie wiele atrakcji i zabaw j...

Czytaj więcej...

Trzeci termin koszenia

Informujemy szanownych działkowców ,że trzeci termin koszenia to 18.08.2019. W woli uchwały koszenie można wykonywać tydzień przed lub tydzień po co ma dać więcej możliwości  naszym działkowcom n...

Czytaj więcej...

Informacja

Zarząd ROD MORENA informuje,że Pan Krzysztof Wolniewicz nie jest już członkiem naszych ogródków działkowych.Wszystkie sprawy ,które były kierowane w jego strone proszę przekazywać do niżej wymienionyc...

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Dla naszego wspólnego bezpieczeństwa prosimy każdorazowo zamykać na klucz furtki zewnętrzne od głównej ulicy Włókna . Należy je zamykać  podczas sezonu jak i poza nim 12 miesięcy w roku....

Czytaj więcej...

Dyżury księgowej

Zarząd ROD Morena informuje ,że w biurze Zarządu,   księgowa ogrodu będzie pełnić dyżur w dniach :01.06.201906.07.201903.08.2019w godzinach 12:00 - 13:00...

Czytaj więcej...

Odpady Zielone sezon 2019

Zarząd informuje, że w obecnym sezonie 2019 odpady zielone z posprzątanych pasów zieleni w workach można dostarczyć i odstawić w ustalonym miejscu.Miejsce zlokalizowano za Biurem Zarządu w wyznaczony...

Czytaj więcej...

Hangar i prace porządkowe

W związku z dużą samodzielnością niektórych właścicieli łodzi ,które są przechowywane w hangarze Zarząd podejmuje następujące kroki w celu uporządkowania sytuacji w hangarze, która ma umożliwić  ...

Czytaj więcej...

Zebranie działkowców , którzy posiadają łodzie w hangarze

Dnia 18 maja  2019  o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie wszystkich działkowców, którzy posiadają w hangarze łodzie. Celem spotkania będzie uporządkowanie  zasad umieszczania łodzi w ha...

Czytaj więcej...

Nowe zasady wykaszania terenów zielonych

Walne Zebranie Działkowców w dniu 27 kwietnia 2019 uchwaliło  nowe zasady wykaszania terenów zielonych .Ustalono termin wszystkich koszeń  tj: 12 maja      ( można wykaszać w ...

Czytaj więcej...

Informacja o opłatach uchwalonych na Walnym Zebraniu Działkowców

INFORMACJA  O WYSOKOŚCI , TERMINACH I ZASADACH REGULOWANIA OPŁAT W ROD MORENA W POTRZANOWIE W ROKU 2019   W oparciu o uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD Morena&nb...

Czytaj więcej...

Obowiązek informowania zarządu ROD o zmianach w danych osobowych działkowca.

Zgodnie z zapisem zawartym w § 9 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, Działkowiec ma obowiązek zgłaszania na piśmie do zarządu ROD  zmiany danych osobowych oraz adresu w przypadku zmiany miejsca za...

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Drodzy Działkowcy Zarząd ROD Morena przypomina o konieczności segregowania śmieci. W przypadku nie przestrzegania tego wymogu działkowcy zostaną obciążeni przez Gminę Skoki dodatkowymi kosztami za ...

Czytaj więcej...

Historia

Historia ogrodów działkowych Morena.

 • 29.07.1973

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej

  Uchwała Plenum Rady Robotniczej przy Zakładach Rowerowych "Predom-Romet" w Poznaniu w sprawie akceptacji programu dotyczącego działalności Zakładu zmierzającej do zapewnienia pracownikom możliwości nabycia działek rekreacyjnych na cele wypoczynkowe.

 • 06.02.1975

  Decyzja w sprawie przekazania działki

  Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w sprawie przekazania nieruchomości położonej we wsi Potrzanowo, gmina Skoki, pow. Wągrowiec o powierzchni 18,89 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka 500/2.

 • 27.02.1975

  Powołanie Komitetu Organizacyjnego

  Uchwałą Rady Zakładowej ZR "Predom-Romet" został powołany Komitet Organizacyjny na czele którego stanął Eugeniusz Liberski.

 • 14.03.1975

  Wpis do rejestru POD.

  Wpis ogrodu do Rejestru Pracowniczych Ogrodów Działkowych do Wojewódzkiego Zarządu POD.

 • 15.03.1977

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze

  I zebranie sprawozdawczo-wyborcze Pracowniczego Ogrodu Działkowego "MORENA", przewodniczącym wybrano Karola Dzieciątkowskiego.

 • 19.04.1986

  Wybranie nowego prezesa

  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków POD "MORENA", prezesem zostaje Kazimierz Łukowski, pełniący tę funkcję do maja 2016 r.

 • 01.09.2016

  Nowy prezes

  W następstwie rezygnacji Kazimierza Łukowskiego z funkcji prezesa ,jego obowiązki przejął dotychczasowy vi-ce prezes Józef Marciniak .Od września 2016 oficjalnie został czwartym prezesem ROD Morena 

Zarząd

Skład zarządu ogrodów działkowych Morena.

Józef Marciniak

Józef Marciniak

Prezes

Numer działki:

Anna Tylkowska

Anna Tylkowska

Skarbnik

Numer działki:

Tomasz Stępień

Tomasz Stępień

sekretarz

Numer działki:

Paweł Waraczyński

Paweł Waraczyński

v-ce prezes

Numer działki:

Dariusz Lichończak

Dariusz Lichończak

członek

Numer działki:

Przemysław Knociński

Przemysław Knociński

członek

Numer działki: 112

Skład komisji rewizyjnej.

Hanna Franciszkiewicz

Hanna Franciszkiewicz

Przewodnicząca

Numer działki:

Małgorzata Gubańska

Małgorzata Gubańska

zastępca

Numer działki:

Dokumenty

Najważniejsze dokumenty działkowe do pobrania.

Skontaktuj się z nami

Zapisz się do newslettera